Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 03...

Aktualności

INFORMACJA      W dniu 03 grudnia 2018 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

INFORMACJA W dniu 03 grudnia 2018 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

29.11.2018
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

INFORMACJA

 

         W dniu 03 grudnia  2018 r. odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.  

        Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

       

                                                     

Tematyka obrad:

 

 • Ukonstytuowanie Komisji
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Borzechów
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Borzechów a osobami fizycznymi
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzechów
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Borzechów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
 • Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie

w Przedszkole w Borzechowie

 • Sprawy różne.

 

 

 

Powrót