Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 21 listopada...

Aktualności

INFORMACJA   W dniu 21 listopada 2018 r. odbędzie się I sesja nowej kadencji Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA W dniu 21 listopada 2018 r. odbędzie się I sesja nowej kadencji Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

19.11.2018

INFORMACJA

 

    W dniu 21 listopada 2018 r. odbędzie się I sesja nowej kadencji Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

      

      Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie Radnym i Wójtowi zaświadczeń o wyborze
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta
 5. Uchwalenie dalszego porządku obrad
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
 8. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

    a/ Komisja Rewizyjna

    b/ Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

    c/ Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

    d/ Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku

        i Bezpieczeństwa Publicznego

    e/ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Borzechów
 2. Sprawy różne
 3. Zamknięcie sesji.
Powrót