Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Dofinansowanie na wymianę pieca

Aktualności

Dofinansowanie na wymianę pieca

Dofinansowanie na wymianę pieca

12.10.2018
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Borzechowie pok. nr 11 (I piętro) do końca października 2018 r.

 

 

Dofinansowanie na wymianę pieca

Uchwałą Rady Gminy nr XXX/181/18 z dnia 27.09.2018 r. zostały wprowadzone zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizacje zadań polegających na instalacji proekologicznych źródeł ciepła i urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Borzechów.

 

Mieszkańcy z terenu Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

1. Wymianę pieca węglowego na nowoczesne źródła ciepła (kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak do kotłów V klasy wg. PN-EN 303-5:2012.)

2. Zakup i montaż pomp ciepła.

3. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru.

wniosek OZE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.60 KB]

 4. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

 wniosek oczyszczalnie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.72 KB]

  5. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.wniosek solary, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.44 KB]

 

Ustala się dofinansowanie na zwrot kosztów wymiany źródeł ciepła t.j. demontażu, zakupu i montażu fabrycznie nowego urządzenia wraz z osprzętem w wysokości nie więcej niż 3,000,00 zł. oraz kosztów zakupu i montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii wraz z osprzętem w wysokości nie więcej niż 3,000,00zł.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Borzechowie pok. nr 11 (I piętro) do końca października 2018 r. 

Osoba do kontaktu M. Jakubowski

Zainteresowani mogą także ubiegać się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze”  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Informacje na stronie     https://portal.wfos.lublin.pl/o-programie

 

 

Powrót