Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy...

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Borzechów z dnia 20 września 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Borzechów z dnia 20 września 2018 roku

20.09.2018
w sprawie podziału Gminy Borzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018r. poz. 2395), Wójt Gminy Borzechów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Powrót