Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU...

Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25.05.2018

klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

1._Klauzula_informacyjna_-przesłanka_umowy.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.65 KB]

2._Klauzula_informacyjna_-przesłanka_przepis_prawa.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.76 KB]

 

klauzula_informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [289.79 KB]

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
-

Klauzuae_informacyjna_usc, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [237.26 KB]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.58 KB]

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzuae_informacyjna_dowody osobiste, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [230.84 KB]

 

Powrót