Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA. W dniu 27 marca 2018...

Aktualności

INFORMACJA.  W dniu 27 marca 2018 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

INFORMACJA. W dniu 27 marca 2018 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

26.03.2018
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Tematyka obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego    długoterminowego
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borzechów na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Borzechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Borzechowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji    administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze    socjalnym dla uczniów
 7. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie w 2017 roku
 8. Sprawy różne.

 

Powrót