Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA. W dniu 27 marca 2018...

Aktualności

INFORMACJA.  W dniu 27 marca 2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA. W dniu 27 marca 2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

26.03.2018
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematyka obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego    długoterminowego
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borzechów na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/125/17 Rady Gminy    Borzechów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekst jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów 
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Borzechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 8. Sprawy różne.

 

 

Powrót