Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Serdeczenie zapraszamy do udziału w...

Aktualności

Serdeczenie zapraszamy do udziału w II Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego gmin wiejskich powiatu lubelskiego 2017.

Serdeczenie zapraszamy do udziału w II Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego gmin wiejskich powiatu lubelskiego 2017.

27.11.2017
Turniej odbędzie się 2 grudnia 2017 r. w Niedrzwicy Dużej

Do zdobycia medale, puchary oraz nagrody rzeczowe - zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

 

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO
dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Powiatu Lubelskiego


I. Organizator

Organizatorem Turniejów jest Stowarzyszenie „Heksa” - Klub Sportowy HEKSA NIEDRZWICA DUŻA.
Turnieje realizowane są w ramach projektu „Sportowa Niedrzwica Powiatu i Województwa Lubelskiego” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


II. Cel

Celem Turniejów jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz kształtowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia wśród rodzin: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym osób nieaktywnych sportowo, a także osób niepełnosprawnych.


III. Miejsce i terminy

"I Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego gmin wiejskich powiatu lubelskiego 2017"
1.Miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 21a.
2. Termin: 24 czerwca 2017 r., godz. 9:00.
3. Harmonogram rozgrywek jest zależny od liczby zgłoszonych uczestników.
4. Turniej zostanie rozegrany na sześciu profesjonalnych stołach do tenisa stołowego pod nadzorem sędziów.

"II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego gmin wiejskich powiatu lubelskiego 2017"
1.Miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 21a.
2. Termin: 2 grudnia 2017 r., godz. 9:00.
3. Harmonogram rozgrywek jest zależny od liczby zgłoszonych uczestników.
4. Turniej zostanie rozegrany na sześciu profesjonalnych stołach do tenisa stołowego pod nadzorem sędziów.


IV. Uczestnicy

Turniej zostanie rozegrany w czterech kategoriach:
1) dzieci ze szkół podstawowych
2) młodzież gimnazjalna i licealna
3) dorośli
4) osoby niepełnosprawne

Do udziału w rozgrywkach mogą zgłaszać się mieszkańcy gmin wiejskich Powiatu Lubelskiego. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 603 777 441 (Robert Bielecki – wiceprezes zarządu) lub w dniu Turnieju do godziny 9:30.
Przy zapisie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości oraz podanie numeru PESEL uczestnika turnieju.
Każdy uczestnik zobowiązany do dokonania opłaty wpisowej w wysokości 10 zł.


V. Nagrody

W każdej z czterech kategorii wyłonieni zostaną zwycięzcy trzech pierwszych miejsc, którzy otrzymają dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy Turniejów otrzymają pamiątkowe gadżety promocyjne.


VI. Organizacja Turnieju

Turnieje rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego zatwierdzonymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
Mecz jest rozgrywany do dwóch wygranych setów, każdy set do 11 punktów.
W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair – play”.

Organizator zapewnia:
- obsługę sędziowską
- obsługę medyczną
- ubezpieczenie
- poczęstunek i napoje
- nagrody rzeczowe, dyplomy, medale oraz puchary.

Wszyscy uczestnicy Turniejów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Powrót