Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORZECHÓW o...

Aktualności

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  BORZECHÓW o przeprowadzeniu konsultacji projektu: „Roczny Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontaria

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORZECHÓW o przeprowadzeniu konsultacji projektu: „Roczny Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria

30.10.2017

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  BORZECHÓW

 

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu:

„Roczny Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2018.”

 

            Wójt Gminy Borzechów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Roczny Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.         Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej: www.borzechow.eu  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów: www.borzechow.e-biuletyn.pl.

            Sposób przeprowadzenia konsultacji określony został w uchwale Nr IV/25/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami  działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na formularzu do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej i podmiotów, który dostępny jest na stronie www.borzechow.eu  oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Borzechów : www.borzechow.e-biuletyn.pl

            Wypełnione formularze do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej i podmiotów należy składać w terminie od 2017.10.30 do 2017.11.19  w Urzędzie Gminy Borzechów – pok. Nr 8 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@borzechow.eu, lub  faxem na nr: 81 51 11 024.

 

            Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Renata Moryl – inspektor ds. obsługi techniczno-kancelaryjnej Urzędu, spraw wojskowych , tel. 81 51 11 702.

 

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [173.79 KB]

Powrót