Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI W dniu 14 czerwca 2017 r. odbędzie...

Aktualności

W dniu 14 czerwca 2017 r. odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Borzechów

W dniu 14 czerwca 2017 r. odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Borzechów

08.06.2017
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

INFORMACJA

 

    W dniu 14 czerwca 2017 r. odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

      

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Interpelacje i zapytania radnych
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
  7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
  8. Odpowiedzi na zapytania radnych
  9. Sprawy różne
  10. Zamknięcie sesji.
Powrót