Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Informuję, że z dniem 5 stycznia 2021...

Aktualności

logo wojewody lubleskiego

Informuję, że z dniem 5 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

08.01.2021
PN-VII.0520.2.2021
INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845,
z późn. zm.) informuję, że z dniem 5 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 12),
wskazujące nowe uregulowanie w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym uchylono zakaz przemieszczania się małoletnich (do ukończenia 16 roku życia) bez opieki
osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego, etc od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2325 i 2430) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Powrót