Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie...

Aktualności

logo ośrodka wsparcia rolniczego

Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie uprzejmie informuję o konkursie

20.11.2020
dla Kół Gospodyń Wiejskich na przygotowanie 30-sekundowego „Spotu Świątecznego promującego PRODUKT POLSKI ”.

Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs  dla Kół Gospodyń Wiejskich na  przygotowanie 30-sekundowego „Spotu Świątecznego promującego PRODUKT POLSKI ”.  Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27.11.2020 r.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłam ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu na „Spot świąteczny promujący PRODUKT POLSKI” z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji celem sprawnego dotarcia do grupy docelowej.

 

link do strony KOWR

www.kowr.gov.pl

(function () { "use strict"; var toggles = document.querySelectorAll(".c-hamburger"); for (var i = toggles.length - 1; i >= 0; i--) { var toggle = toggles[i]; toggleHandler(toggle); } ; function toggleHandler(toggle) { toggle.addEventListener("click", function (e) { e.preventDefault(); (this.classList.contains("is-active") === true) ? this.classList.remove("is-active") : this.classList.add("is-active"); }); } })();