Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI sprawozdanie z konsultacji projektu...

Aktualności

logo konsultacji organizacji pozarządowych

sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

05.11.2020
Powrót