Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI od dnia 2 listopada br. następuje...

Aktualności

Komunikat

od dnia 2 listopada br. następuje ograniczenie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów

02.11.2020

K O M U N I K A T

 

     Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorowań na COVID-19 w regionie, w tym na terenie naszej Gminy, od dnia 2 listopada br. następuje ograniczenie pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Borzechowie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.

      Dokumenty kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie  należy składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej GOPS Borzechów dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jeśli osoba posiada konto na w/w platformie, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

    W sprawach niecierpiących zwłoki, dokumenty należy pozostawiać w pojemniku umieszczonym na parterze siedziby Urzędu Gminy Borzechów. Formularze wniosków dostępne są na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem http://gopsborzechow.pl/dokumenty-do-pobrania/ , w przypadku braku stosownego wniosku prosimy o kontakt na poniższe nr telefonów.

   Obsługa informacyjna interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  prowadzona będzie za pomocą poczty elektronicznej (borzechow@ops.pl ).

                         

WYKAZ TELEFONÓW:

 

-   81- 5111401 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

                                                                                     kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

                                                                                                                                            Anna Mierzwa

Powrót