Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI POSTANOWIENIE NR 541/2020 KOMISARZA...

Aktualności

Osoba podpisująca dokument

POSTANOWIENIE NR 541/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I

12.10.2020
z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Borzechów

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Lublinie I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 3 października 2020 r. mandatu radnego wybranego do Rady Gminy Borzechów w okręgu wyborczym nr 12 z listy nr 16 - KWW GMINA BORZECHÓW NASZ WSPÓLNY DOM, z powodu śmierci. Radnym, którego mandat wygasł jest Józef KWIATKOWSKI. 

§ 2. Postanowienie przekazuje się Wojewodzie Lubelskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Borzechów. 

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. § 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Komisarz Wyborczy w Lublinie I
Marcin Piotr Chałupka
 

Ikona pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [147.05 KB]

Powrót