Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Uroczystość nadania imienia Szkole...

Aktualności

zdjęcie budynku szkoły podstawowej w Kłodnicy Dolnej

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej oraz poświęcenia i przekazania sztandaru

02.10.2020
17.09.2020 r.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej oraz poświęcenia  i przekazania sztandaru

    17 września 2020 r. był dniem wyjątkowym i długo oczekiwanym dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej, gdyż w tym dniu nastąpiło uroczyste nadanie  Szkole imienia Obrońców Polskości oraz przekazanie sztandaru. Pomimo reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią, święto  Szkoły miało bardzo uroczysty przebieg.  Uczestniczyli  w nim uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjno-gospodarczy Szkoły, rodzice, a także Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk oraz przedstawiciele władz Gminy z Wójtem – Zenonem Madzelanem i Przewodniczącą Rady Gminy – Agnieszką Drozdą na czele.

    Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w  Kościele Parafialnym w Kłodnicy Dolnej, podczas której  Ks. kanonik Piotr Stańczak  dokonał poświęcenia sztandaru.  Następnie zebrani przeszli do siedziby Szkoły, gdzie przy wejściu do budynku Wójt odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu Szkole imienia „Obrońców Polskości”. Tutaj też nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy z nową, pełną nazwą Szkoły.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Po hymnie państwowym Dyrektor Szkoły – Zofia Tymińska powitała wszystkich zebranych i przedstawiła historię oświaty na terenie Kłodnicy oraz uzasadnienie wyboru patrona Szkoły.

Następnie przeprowadzono ceremoniał przekazania sztandaru: Dyrektor Szkoły przyjęła sztandar od przedstawicieli Rady Rodziców, a po czym przekazała go uczniom.

Po raz pierwszy w historii Szkoły sztandar uczestniczył w ślubowaniu uczniów klasy pierwszej.   

Przemówienia Kuratora Oświaty i Wójta Gminy oraz prezentacja multimedialna o walce Polaków w obronie Ojczyzny dopełniły całości uroczystości. 

     Podkreślić należy doniosłość tego wydarzenia. Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej zyskała patrona i otrzymała sztandar. To ogromny zaszczyt ale również zobowiązanie. Obrońcy Polskości jako patron zbiorowy to nieskończony zbiór osób godnych naśladowania i czerpania inspiracji dla kształcenia i wychowywania kolejnych pokoleń. Poznawanie ich postaw i życiorysów przez uczniów ma na celu rozbudzanie uczuć patriotyzmu i umacnianiu więzi ze Szkołą i lokalną społecznością. A sztandar, jako piękny symbol Szkoły, otoczony należną czcią i szacunkiem, już na stałe wpisze się w ceremoniał szkolny.  

Zdjęcia z przebiegu uroczystości

 

Powrót