Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI XV sesja Rady Gminy Borzechów

Aktualności

XV sesja  Rady Gminy Borzechów

XV sesja Rady Gminy Borzechów

07.09.2020
11 września 2020 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

INFORMACJA

 

    W dniu 11 września 2020 r. odbędzie się  XV sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się

  wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie sesji.

Powrót