Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI List Prezesa Głównego Urzędu...

Aktualności

List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

01.09.2020
List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który został wysłany do rolników. List do osób fizycznych oraz list skierowany do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej zostały umieszczone na stronie internetowej spisu

List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który został wysłany do rolników. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [39.28 KB]

 

WIADOMOŚĆ OD PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO - GENERALNEGO KOMISARZA SPISOWEGO 

Szanowna Rolniczko, Szanowny Rolniku,

od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. To badanie realizujemy raz na 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Chociaż spis rolny trwa 3 miesiące nie czekaj do ostatniej chwili. Aby ułatwić wypełnienie tego obowiązku przygotowaliśmy formularz internetowy, który możesz wypełnić w dogodnym dla Ciebie czasie.

Wejdź na stronę internetową GUS https://spisrolny.goy.pl, zaloguj się do aplikacji i spełnij swój obowiązek. 

Szczegóły dotyczące logowania do aplikacji spisowej zamieściliśmy również na tej stronie - zachęcam do zapoznania się z nimi. 

Formularz na stronie można wypełnić od 1 września br. 

Nie masz dostępu do Internetu?

Możesz spisać się przez telefon - zadzwoń na naszą infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierz opcję „Spisz się przez telefon".

Jeżeli nie spiszesz się samodzielnie, skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. To znakomicie przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą wywiadu, który - gwarantujemy - będzie przebiegał szybko i sprawnie.

Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym. To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. 

Zapewniam Cię, że Twoje dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej ślubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej. 

Droga Rolniczko, Drogi Rolniku, Polska zawsze mogła na Ciebie liczyć, dlatego głęboko wierzę w to, że tak będzie również podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

#LiczySięRolnictwo 

 
Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

INFORMACJE I WSPARCIE Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza spisu rolnego? Chcesz zweryfikować rachmistrza? Masz pytania dotyczące spisu rolnego? Zadzwoń na 22 279 99 99, wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) 

 
Powrót