Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin

Aktualności

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin

Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie Lublin

21.07.2020
Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z województwa lubelskiego - aktualizacja

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do informacji z dnia 10 Lipca 2020 roku która została zamieszczona na naszych profilach pod adresami:

http://www.powiat.lublin.pl/gospodarka/powiatowe-biuro-biznes-lubelskie/dotacje-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-firm-z-wojewodztwa-lubelskiego-aktualizacja.html

i

https://www.facebook.com/SP.w.Lublinie/photos/a.237471336347808/3122926014468978/

informujemy, że ogłoszono nowy termin składania wniosków na Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Województwa Lubelskiego.

Nabór przeprowadzony będzie w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00 do godz. 22:00.

 

Poniższa informacja dostępna jest również na naszej stronie internetowej i profilu Facebook pod adresem:

http://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/dotacje-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-firm-z-wojewodztwa-lubelskiego-nowy-termin-naboru-wnioskow.html

 

Prosimy pamiętać o ważnych zmianach w procesie aplikacyjnym:

KOMUNIKAT 1

Po podpisaniu pakietu w systemie LSI2014 wygenerowane dane: ID użytkownika, ID pakiet,TOKEN użytkownika oraz TOKEN pakietu, należy wysłać za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/.

Strona https://covidlsi2014.lubelskie.pl/ będzie uruchomiona w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 7.30, przy czym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie będzie od godz. 10:00:00 tego samego dnia.

KOMUNIKAT 2

System LSI2014 w dniu naboru 29.07.2020 r. zostanie wyłączony w godz. 9.30-11.30.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do LAWP Wnioskodawca musi już przed godziną 9.30 posiadać wygenerowane i zapisane dane: ID pakietu oraz TOKEN pakietu i ID użytkownika oraz TOKEN użytkownika, które zostaną przesłane do LAWP za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/

Informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym pod numerami telefonów:
81 46 23 812, 81 46 23 831 oraz kierując zapytania na adres lawp@lawp.eu

UWAGA!!!

Szczegółowa procedura przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie została opisana w Instrukcji dotyczącej przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 6 do Wezwania znajdującego się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-1/

Na powyższej stronie znajdą Państwo również aktualne informacje dotyczące projektu Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie.

Wnioskodawcy od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania mają możliwość wypełniania formularza wniosku w Generatorze wniosków w LSI2014 dostępnym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia.

Pozdrawiamy,

Zespół Powiatowego Biura Biznes Lubelskie Lublin

 

 

W nawiązaniu do zamieszczonej przez nas 1 lipca 2020 roku informacji na temat zaplanowanego na połowę lipca naboru wniosków w ramach "Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW" informujemy że nabór wniosków na dotację dla mikro i małych firm z województwa lubelskiego rusza 15 lipca 2020 r. o godz. 10:00.

Poniżej znajdą Państwo listę kluczowych informacji wraz z odnośnikiem do dokumentu źródłowego.

 • Przedmiot konkursu:
  • Bezzwrotne dotacje przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:
  • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
   ul. Wojciechowska 9a,
   20-704 Lublin
 • Dla kogo?
  • Przeznaczone dla osób samozatrudnionych oraz mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Lubelskiego, które odnotowały spadek obrotów o minimum 30% w ciągu jednego dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. jako skutek zakłóceń spowodowanych przez COVID-19.
   • Jakie przedsiębiorstwo to mikroprzedsiębiorstwo?
    • Mikroprzedsiębiorstwo  definiuje  się  jako  przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  pracow­ników  i  którego  roczny  obrót  lub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  2  milionów  EUR. (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
   • Jakie przedsiębiorstwo to małe przedsiębiorstwo?
    • Małe  przedsiębiorstwo  definiuje  się  jako  przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  50  pracow­ników  i  którego  roczny  obrót  lub  roczna  suma  bilansowa  nie  przekracza  10  milionów  EUR. (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
 • Kiedy?
  • Nabór wniosków będzie odbywał się od 15 lipca 2020 r. od godz. 10:00 do 22 lipca 2020 r. do godz. 15:00.
 • Ograniczenia:
  • Alokacja środków na ten konkurs: 74 mln PLN.
  • Po przekroczeniu limitu wniosków (5000) lub jeżeli wartość wnioskowanego wsparcia w złożonych w ramach naboru wnioskach o dofinansowanie przekroczy 140% dostępnej alokacji nabór zostanie zakończony przed wskazanym terminem.
 • Wyniki konkursu:
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2020 r.
 • Pytania i odpowiedzi:
  • pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl
 • Pełna informacja wraz załącznikami na stronie źródłowej dostępna pod adresem:
Powrót