Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI ZGŁASZANIE STRAT SPOWODOWANYCH...

Aktualności

ZGŁASZANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI

ZGŁASZANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI

14.07.2020
Urząd Gminy Borzechów informuje, że rolnicy poszkodowani wystąpieniem wiosennych przymrozków mogą składać wnioski do 30 lipca 2020 roku.

Wniosek musi być zgłoszony przed zebraniem plonu !!!!!

 

We wniosku należy podać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone) zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR za rok 2020.

 

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych możliwym wystąpieniem suszy.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada?/ paszporty w przypadku gospodarstw w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.

 

Druk oświadczenia do pobrania w Urzędzie Gminy Borzechów jak również na stronie internetowej Lubelskiego urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986%20procedura-szacowania-strat.html

Dane do kontaktu: Podatki UG Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów tel: 81 516-14-07

 

Uwaga!!! Niekompletne, bądź nieprawidłowo wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

Powrót