Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borzechów z...

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borzechów z dnia 10 czerwca 2020 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borzechów z dnia 10 czerwca 2020 roku

10.06.2020
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Borzechów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Borzechów od nr 1 do nr 76a; Borzechów od nr 77 do nr 223; Kępa Borzechowska; Majdan Skrzyniecki; Borzechów-Kolonia

Szkoła Podstawowa, Borzechów-Kolonia 227, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Białawoda, Dąbrowa, Kaźmierów; Kłodnica Dolna od nr 24 do nr 163; Kłodnica Górna, Kłodnica Dolna od nr 1 do nr 23

Szkoła Podstawowa, Kłodnica Dolna 117, 24-224 Borzechów

3

Łopiennik; Majdan Radliński, Zakącie; Ludwinów.

Remiza OSP, Łopiennik 127, 24-224 Borzechów

4

Kępa; Kępa-Kolonia.

Remiza OSP, Kępa 39, 24-224 Borzechów

5

Grabówka, Łączki-Pawłówek, Majdan Borzechowski

Remiza OSP, Łączki-Pawłówek 40, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Dobrowola, Osina, Ryczydół

Remiza OSP, Dobrowola 31, 24-224 Borzechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2. całkowitej niezdolności do pracy;
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Borzechów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Borzechów

Zenon MADZELAN

Powrót