Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI RAPORT O STANIE GMINY BORZECHÓW za...

Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY BORZECHÓW za 2019 rok

RAPORT O STANIE GMINY BORZECHÓW za 2019 rok

04.06.2020

ZARZĄDZENIE NR   26/2020

Wójta  Gminy   BO R Z E C H Ó W

z dnia 29 maja 2020 r.

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Borzechów za rok 2019

 

 

     Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

     Przedstawiam raport o stanie Gminy Borzechów za rok 2019, stanowiący załącznik do

niniejszego zarządzenia.

RAPORT O STANIE GMINY BORZECHÓW za 2019 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [343.77 KB]

 

§ 2

   Raport o stanie Gminy Borzechów podlega przedłożeniu Radzie Gminy Borzechów oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Borzechów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Powrót